Over Trideo

Trideo Media is een katholiek media-initiatief van Stichting Trideo. Trideo vertelt verhalen van geloof, hoop en liefde en zoekt daarbij de plekken op waar de cultuur en het geloof elkaar ontmoeten. De programma’s van Trideo worden verspreid via televisie, radio en internet en richten zich op een Nederlands- en Engelstalig publiek.

Het Trideo Kernteam

Roderick Vonhögen, priester
programmadirecteur Trideo

Inge Loots
community manager

Missie

Het katholieke geloof is van oudsher op allerlei manieren betrokken op de cultuur en op het dagelijks leven. Ook de cultuur is al eeuwenlang verweven met de gelovige inspiratie van de mensen die er deel van uit maken. Toch lijkt het in onze huidige samenleving soms om twee gescheiden werelden te gaan. Jonge mensen zijn zelden nog bekend met de taal en de tradities van het geloof, en de cultuur in onze samenleving lijkt steeds meer te seculariseren.

Vanuit de overtuiging dat geloof en cultuur elkaar nodig hebben om elkaar te kunnen verrijken en te inspireren, ziet Trideo het als haar missie om deze werelden met elkaar te verbinden. Dat doen we op drie manieren:

1. Door het katholieke geloof op een laagdrempelige en aansprekende manier te verduidelijken voor hen die er weinig meer van weten.

2. Door hoopvolle verhalen te vertellen over plekken waar mensen vanuit hun geloof de samenleving en de cultuur op een positieve manier ontmoeten en verrijken.

3. Door het bevorderen van ontmoeting en vriendschap tussen katholieken en andere groepen in de samenleving met onze activiteiten en programma’s.

Geschiedenis

Stichting Trideo werd in 2005 opgericht als Stichting SQPN ter ondersteuning van een aantal nieuwe initiatieven op het gebied van podcasting en sociale media.

In 2014 werd onder de paraplu van Stichting SQPN het initiatief Trideo gestart. In deze fase werd intensief overleg gevoerd met de Nederlandse bisschoppen om te kijken welke rol Trideo kon spelen bij het versterken van de katholieke media nu de Nederlandse kerkprovincie haar eigen omroep RKK zou verliezen.

Ook werd met verschillende andere katholieke organisaties gekeken naar mogelijkheden tot uitwisseling en samenwerking. Dit leidde tot een aantal samenwerkingsprojecten met de VNB, Fidesco, de KNR en uitgeverij Adveniat.

Stichting SQPN gaf de bisschoppen in 2015 de domeinnaam katholiekleven.nl die tot dan toe voor een eigen radio- en podcastserie werd gebruikt, zodat zij die konden gebruiken voor het nieuwe video- en websitekanaal van de Nederlandse kerkprovincie.

Bestuur

In 2018 werd de naam van Stichting SQPN gewijzigd in Stichting Trideo om de verbinding met het mediaplatform Trideo Media duidelijker naar voren te brengen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit Annette Ursem (voorzitter), Tom Paffen (penningmeester), Michiel Ruijs (secretaris) en Roderick Vonhögen (lid).

Postadres

Stichting Trideo
Postbus 18
3870 CA HOEVELAKEN

Je kunt ons een e-mail sturen door gebruik te maken van het contactformulier.

Impressum

Stichting Trideo is een media-organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in Bennekom. Onze website en ons domein zijn ondergebracht op servers in Nederland. Op onze programma’s en diensten is het Nederlands recht van toepassing, ze vallen onder jurisdictie van een Nederlandse rechter.

In 2009 kreeg Stichting SQPN de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In 2018 veranderde de naam in Stichting Trideo.

De ANBI status werd verstrekt op basis van de volgende gegevens:

Gegevens Stichting

Stichting Trideo
Postbus 18
3870 CA HOEVELAKEN
Telefoon: 06 51 77 52 83
E-mail: info@trideo.nl

KvK: 32123426
RSIN: 817 928 236
BTW nummer: NL817928236B02

Samenstelling Stichtingsbestuur

Documenten

Verantwoording Bestedingen

JaarverslagJaarrekening
20192019
20182018
20172017
20162016
20152015
20142014
20132013

Openheid van zaken

In onze programma’s praten we soms over producten en diensten. We prijzen echter nooit producten of diensten aan omdat we ervoor betaald krijgen. We nemen wel deel aan het Associates Programme van Amazon. Dit betekent dat we soms ‘affliliate links’ naar Amazon winkels plaatsen. We ontvangen dan commissie over de producten die via deze links gekocht zijn. Het kost jou niks extra en het helpt ons om de rekeningen te betalen, zodat donaties ook echt gebruikt kunnen worden voor programma’s. Wanneer we links plaatsen waarover we commissie krijgen, zullen we deze links markeren met een asterisk (*), zodat duidelijk is dat het om een betaalde link gaat.

Momenteel nemen we deel aan het Associates programma in de volgende landen: Verenigde Staten*, Verenigd Koninkrijk*, Duitsland* en Frankrijk*.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de inhoud van deze website ligt bij Stichting Trideo, met uitzondering van bepaalde afbeeldingen. De meeste afbeeldingen hebben een Creative Commons CC0 licentie en komen van fotowebsites zoals Pixabay en Unsplash.

In enkele gevallen, bij recenties, is beeldmateriaal gebruikt waarop auteursrecht berust. We beschouwen deze afbeeldingen als citaat zoals bedoeld in de Auteurswet. In alle gevallen verwijzen we naar de oorsprong van het beeldmateriaal. Mocht je materiaal op onze site aantreffen waarvan je denkt dat het hier niet thuishoort, neem dan contact met ons op zodat we het kunnen corrigeren.

(*) Deze links zijn affiliate links.