Stichting Trideo

Het logo van Stichting Trideo

Stichting Trideo is een media-organisatie zonder winstoogmerk gevestigd in Bennekom.

Het doel van de stichting is het vervaardigen van, het distribueren van en het promoten van, alsmede het maken van mediaproducties volgens de leerstellingen van de Rooms-katholieke kerk.

Onze website en ons domein zijn ondergebracht op servers in Nederland. Op onze programma’s en diensten is het Nederlands recht van toepassing, ze vallen onder jurisdictie van een Nederlandse rechter.

ANBI Status

In 2009 kreeg Stichting SQPN de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). In 2018 veranderde de naam in Stichting Trideo.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI’s: zie formulier

De ANBI status werd verstrekt op basis van de volgende gegevens:

Gegevens Stichting

Stichting Trideo
Heelsumseweg 3
6721 GP Bennekom
Telefoon: 06 51 77 52 83
E-mail: info@trideo.nl

IBAN: NL20 RABO 0136 9712 61

BIC: RABONL2U

KvK: 32123426
RSIN: 817 928 236
BTW nummer: NL817928236B02

Samenstelling Raad van Toezicht

Statutair Bestuur

  • Roderick Vonhögen

Beloningsbeleid

De statutair bestuurder en priester (pseudo-werknemer) Roderick Vonhögen werkt onder zending van de aartsbisschop van Utrecht.
Het beloningsbeleid volgt de financiële regelingen van het Aartsbisdom Utrecht.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden, maar hebben binnen redelijke grenzen recht op vergoeding van onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie.

Verantwoording Bestedingen

JaarverslagJaarrekening
20222022
20212021
20202020
20192019
20182018
20172017
20162016